Ien Dales prijs

Winnaar Burgemeester Dales Prijs 2017

Burgemeester Dales Prijs 2017

Cafe de Plak in Nijmegen
winnaar van de Burgemeester Dales Prijs 2017

De Burgemeester Dales Prijs wordt dit jaar toegekend aan het ‘Collectief van Café de Plak’ in Nijmegen. De prijs wordt uitgereikt aansluitend op de jaarlijkse Burgemeester Dales Lezing, die op vrijdag 27 januari a.s. wordt uitgesproken door strafrechtadvocaat Spong.
Voorafgaande aan de lezing en de prijsuitreiking zal in de hal van het stadhuis de tekst van artikel 1 van de grondwet worden onthuld.

De Burgemeester Dales Prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord. Eenieder kan kandidaten voordragen; een onafhankelijke jury selecteert daaruit een winnaar.

Er is dit jaar gekozen voor het ´Collectief van Café de Plak’ omdat zij in de 40 jaar van hun bestaan steeds een plek zijn geweest die gericht is op emancipatie en verandering. Café de Plak is één van de openbare plekken waar altijd iedereen welkom is, waar je wordt geaccepteerd zoals je bent en waar je vooral jezelf kunt zijn. Café de Plak neemt sociaal en maatschappelijke verantwoordelijkheid als dat nodig is. Het afgelopen jaar hebben ze zich o.a. onderscheiden door bijvoorbeeld voor de vluchtelingen van Heumensoord een wekelijkse ontmoetingsdag met maaltijd en een feest voor de LHBT- vluchtelingen te organiseren. Verschillende organisaties hebben in het verleden een beroep gedaan op Café de Plak. Zij verleenden subsidie aan vluchtelingenorganisaties, instanties die zich bezighouden met bestrijding van discriminatie en racisme, milieuorganisaties en zij die zich bezighouden met andere sociaal-maatschappelijke kwesties.

De jury van de Burgemeester Dales Prijs geeft aan dat in het ‘Collectief van Café de Plak’ een terechte winnaar is gevonden. Wat zij doen sluit geheel aan bij de gedachte van de Burgemeester Dales Prijs. Mensen die zich het lot aantrekken van medemensen en vanuit een morele keuze iets doen om ongelijkheid te bestrijden.

Het bestuur van COC Nijmegen ondersteunt de voordracht van harte, zegt voorzitter Ap Willemsen. Hij zal hen dan ook met plezier deze prijs namens COC Nijmegen overhandigen.

De Burgemeester Dales Lezing en de uitreiking van de prijs vinden plaats in het stadhuis van Nijmegen op vrijdag 27 januari. De ontvangst is vanaf 20.00 uur wanneer ook de tekst in de hal zal worden onthuld. De lezing begint om 20.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Om zeker te zijn van een plek is het verstandig om op tijd aanwezig te zijn.

Bron COC Nijmegen – Meer informatie over de lezing is te vinden op www.daleslezing.nl

DEEL